កំពូលភ្នំ​ភ្លើង​ធំ​បំផុត​ពិភពលោក កំពុង​បាញ់​កម្សួល​ទឹក​ក្តៅ​យ៉ាង​ធំ​សម្បើម បង្ក​ជា​កង្វល់​ភ័យ​ខ្លាច​កើត​មាន​ម​ហ​ន្តរា​យ​ទូទាំង​ពិភពលោក​ – CEN