មហាសន្និបាត​លើក​ទី ១ នៃ​សភា​តំណាង​ប្រជាជន​ទូទាំង​ប្រទេស​ចិន​នីតិកាល​ទី ១៣ បាន​បិទ​បញ្ចប់ ឯកឧត្តម ស៊ី ជីន​ភីង ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​គូសបញ្ជាក់ថា គ្មាន​កម្លាំង​ណាមួយ​អាច​រារាំង​ប្រជាជន​ចិន​ក្នុង​ការបោះ​ជំហាន​ទៅ​សម្រេច​សុបិន្ត​របស់ខ្លួន​នោះឡើយ​ – CEN