​អាមេរិក​បាន​ត្រៀម​ផែនការ​យោធា​ជាមួយ​កូរ៉េខាងជើង ប្រសិន​បើ​ដំណោះស្រាយ​ការទូត​បរាជ័យ​ – CEN