ស្នើសុំ​កិច្ចសហការ​ពី​ក្រសួង​បរិស្ថាន លើ​ការកសាង​ឡើងវិញ នៅ​តំបន់​សៀម​ប៉ាង​ខាងលិច​ – CEN