ភ្ញៀវទេសចរ​ខកចិត្ត​ដោយ​មិន​បាន​ថត​និង​មើល​បាតុភូត​ព្រះអាទិត្យ​រះ​ចំ​កណ្តាល​កំពូល​ប្រាសាទអង្គរវត្ត​ – CEN