មហាជន​ផ្ទុះ​កំហឹង​ទាមទារ​ឲ្យ​បណ្តេញ​ប្តី​ប្រពន្ធ​១​ចេញពី​ភូមិ ក្នុងករណី​ចាប់វាយ​និង​ចង​ក្មេងប្រុស​២​នាក់​ផ្អោប​នឹង​ដើមឈើ ព្រោះគ្រាន់តែរឿងតូចមួយនេះ – CEN