ប្តី តណ្ហា​ក្រាស បង្ខំ​ប្រពន្ធ​ឱ្យ​យក​ឡា​ម​អារ​ប្រដាប់​ភេទ​យក​ទៅ​ឆា និង​ថតរូប​វីដេអូ​ពេល​រួមរ័ក​ – CEN