សម្តេច​តេជោ បញ្ជា​ឲ្យ​ចាប់​បុគ្គល​ម្នាក់ ឈ្មោះថា ម៉ា​រី ធ្វើ​សកម្មភាព​ភូតកុហក​ប្រជាពលរដ្ឋ​លើ​បញ្ហា​ប្រទេសជាតិ​ – CEN