មិន​សរសើរ​មិនបាន​! បុរស​គ្មានអ្វី​ដៃ ប្រើ​ជើង​ផលិត​កូន​ឡាន​ឈើ លក់​ឲ្យ​ក្មេងៗ យ៉ាង​ឡូយៗ​ហ្មង (​មាន​វីដេអូ​) – CEN