លោក ហុង សុខ​ហួរ បាន​ចាក​ចេញពី​ពន្ធនាគារ​ព្រៃ​ស​ហើយ​ – CEN