និស្សិត​និង​សិស្ស​២​នាក់ ជា​អ្នក​ញៀន​ថ្នាំ ឆក់​ទូរស័ព្ទដៃ​២​គ្រឿង ពី​ពលរដ្ឋ​ – CEN