មន្ទីរពិសោធន៍​ខ្នាត​តូច ទី​៣ ដើម្បី​ថែរក្សា​សុខុមាលភាព​ប្រជាជន​ – CEN