ខេត្ត​ចំនួន ៤ ស្ថិត​ជាប់​ព្រំប្រទល់​ថៃ ទទួលបាន​សិទ្ធិ​ចេញ វិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់​ប្រភពដើម​ទំនិញ ទម្រង់ D សម្រាប់​ការនាំចេញ​កសិផល​ – CEN