អ៊ី​ស្រា​អ៊ែល​ទទួលស្គាល់ថា បាន​ទម្លាក់​គ្រាប់បែក​លើ​ម៉ាស៊ីន​រ៉េ​អា​ក់ទ័រ​របស់​ស៊ី​រី កាលពី​ឆ្នាំ ២០០៧ – CEN