មន្ត្រី​កូរ៉េខាងត្បូង ទម្លាយ​ចេញ​ពី​អំឡុងពេល “៤៥​នាទី ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​” នាំ​ឲ្យមាន​ជំនួប​មេដឹកនាំ​អាមេរិក និង​កូរ៉េខាងជើង​ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ​ – CEN