ក្រចក​ដៃ ១​គី​ឡូ តម្លៃ​ជាង ១៥០០​ដុល្លារ ហើយ​មាន​ក្រុមហ៊ុន​ច្រើន​ប្រជែង​គ្នា​ទិញ ដោយសារ​មូលហេតុ​មួយ​នឹក​ស្មាន​ពុំ​ដល់​ – CEN