សម្តេច​តេជោ ​៖ ​វិស័យ​អប់រំ​នៅតែ​ជា​អាទិភាព​ចំពោះ​ការអភិវឌ្ឍន៍​ប្រទេសជាតិ​ – CEN