ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ ត្អូញត្អែ​រថា កំពុង​ខ្វះ​ទឹកស្អាត​ប្រើប្រាស់​ – CEN