អាមេរិក​បាន​ដំណើរការ​ចរចា​សម្ងាត់​ជាមួយ​កូរ៉េ​ខាងជើង នៅ​ហ្វាំង​ឡ​ង់ – CEN