ទូក​ដឹក​សព បុក​ជាមួយ​ទូក​ដឹក​ត្រី បណ្ដាល​ឲ្យ​បុរស​ម្នាក់​ស្លាប់​ – CEN