សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ៖ កម្ពុជា​ទទួលបាន​លទ្ធ​ផល​ល្អ​ប្រសើរ​ក្នុង​កិច្ចការពារ និង​ថែរក្សា​សន្តិភាព​សម្រាប់​ប្រទេជាតិ​ – CEN