កូរ៉េខាងជើង​ត្រូវបាន​សង្ស័យថា កំពុង​ពិសោធន៍​ម៉ាស៊ីន​កាំជ្រួច​ថ្មី​ – CEN