​ទៀតហើយ​! ស្ត្រី​បរទេស​នេះ​ស្លៀកសំពត់​ខើច​ខ្លី អង្គុយបញ្ឈរជង្គង់​បញ្ចេញ​… ដោយ​មិន​ខ្វល់​ភ្នែក​អ្នកដទៃ ខណៈ​ថតរូប​នៅលើ​បង្កាន់ដៃ​វិហារ​ថៃ​ – CEN