តុលាការ​ឥណ្ឌា​កាត់ទោស​មនុស្ស ១១​នាក់ ឲ្យ​ជាប់គុ​កមួយជីវិត ពី​បទ​វាយ​អ្នកលក់​សាច់គោ​ស្លាប់​ – CEN