ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល ថ្កោលទោស​លើ​ការវាយប្រហារ​បន្ទាយ​ក​ង​ទ័ព​មួក​ខៀវ​កម្ពុជា​នៅ​ម៉ាលី​ – CEN