និស្សិត​ជំនាញ​សំណង់​ស៊ីវិល សិក្សា​ស្វែងយល់​ពី​ស្ថាបត្យកម្ម​អគារ​វិមាន​រដ្ឋ​សភា​ – CEN