ចាប់​ព្រានព្រៃ​ម្នាក់ ដែល​បាញ់​សម្លាប់​សត្វ​ទន្សោង មួយ​ក្បាល​នៅក្នុង​ព្រៃ​សហគម​ប្រាំបី​មុំ​ – CEN