ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ចុះហត្ថលេខា​លើ​ច្បាប់​ចំណាយ ១.៣០០​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN