កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​ចម្រុះ​រុះរើ​ចំនួន​៨៣​ខ្នង ដែល​ក្រុម​អនាធិបតេយ្យ​មក​ធ្វើ​ផ្ទះ​និង​ខ្ទម​លើ​ដី​សម្បទាន​សង្គមកិច្ច​២២២២​ហិត​តា​ – CEN