ចាប់ខ្លួន​ជនដៃដល់​ក្នុង​អំពើហឹង្សា ដែល​បាន​យក​ពូថៅ​កាប់​មក​លើ​ជនរងគ្រោះ ក្នុង​រឿង​ប្រច័ណ្ឌ​ – CEN