សាហាវណាស់! ជនមិន​ស្គាល់​មុខ​ចាប់​ក្មេង​ស្រី​​អាយុ​​១២​​ឆ្នាំ រំលោភ និង​​សម្លាប់​​ទុក​ចោល​ក្នុង​ព្រៃ​ទាំង​​កាយ​​អាក្រាត​​គួរ​​ឲ្យ​​អាសូរ​បំផុត​! – CEN