​នារី​ម្នាក់​សឹង​ពុំ​ហ៊​ន​ចេញពីផ្ទះ ព្រោះតែ​លទ្ធផល «​សាក់​ចិញ្ចើម​» ប្រៀប​បីដូច​…​ឈ្លើង​បែបនេះ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN