ប្រគំ​តន្ត្រី​ក្រោម​ដំណក់ទឹក​លើកដំបូង​គេ​បង្អស់​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា នឹងធ្វើ​ឡើង​នៅ​កោះ​ពេជ្រ – CEN