កូន​ថៅកែ​ផ្ទះសំណាក់​ហូ​លី​ដេ អាយុ​១៥​ឆ្នាំ ត្រូវគេ​ចាប់រំលោភ – CEN