ប្រទេស​ចិន​បាន​ព​ន្លឿ​ន​ការស្តារ​និង​ជួសជុល​កែលម្អ​សំណង់​បាក់បែក​ងាយ​រងគ្រោះ​ឡើងវិញ សម្រាប់​មនុស្ស​១០០​លាន​នាក់​ស្នាក់នៅ​ – CEN