បុរស​ម្នាក់​ពិការ​ហើយ ថែម​ទាំង​ជួប​គ្រោះ​ខ្យល់​កន្ត្រាក់​បោកបក់​ចំ​ផ្ទះ​បណ្តាល​ឲ្យ​ផ្ទះ​រលំ​ស្ទើរ​រាប​ដល់​ដី​ – CEN