ប្រធានាធិបតី​អាមេរិក ចង់​ប្រហារជីវិត​ពួកឧក្រិដ្ឋជន​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន – CEN