សាខាគយ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ចាប់​ទូរស័ព្ទ​គេចពន្ធ បាន​ជាង​២៤០០​គ្រឿង – CEN