ភ្លើង​ឆេះ​ផ្សារ​ទំនើប​នៅ​រុស្ស៊ី ផ្តាច់​ជីវិត​មនុស្ស ៣៧​នាក់ និង ៦៩​នាក់​បាត់​ខ្លួន​ – CEN