គ្រាន់តែសក់នារី​ម្នាក់​ធ្លាក់​បបោស​ត្រូវ​ដៃ ចោទ​ថា «គ្មានអនាម័យ» មានអី តាចាស់​​នេះ​លើ​ក​ឆ្នាំង​ទឹក​ស៊ុប​ដ៏​ក្តៅ​ជះ​លើ​មុខ​​​យ៉ាង​សាហាវ (មានវីដេអូ) – CEN