នាយករដ្ឋមន្ត្រី​អ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu រួម​ជាមួយនឹង​ប្រពន្ធ​និង​កូនប្រុស នឹង​ត្រូវ​សួរ​ចម្លើយ​ – CEN