​រញ្ជួយ​ដី​កម្រិត ៦,៤ រង្វាស់​រិច​ទ័រ នៅ​ឥណ្ឌូណេស៊ី បង្ក​ឲ្យមាន​ការព្រមាន​ពីរលក​ស៊ូណាមិ​ – CEN