យោធា​ម្នាក់​ចាក់​សាំង ដុត​ខ្លួន ប៉ុនប៉ង​សម្លាប់ខ្លួន ពេល​កំពុង​ផឹកស៊ី​ – CEN