អា​មេ​រិច​៖ កាត់ទោស​បុរស​ម្នាក់​ឲ្យ​ជាប់គុក​ជាង ៣០០​ឆ្នាំ ពីបទ​រំលោភបំពាន​លើ​កុមារ​ – CEN