ជ្រុង​មួយ​នៃ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍ ៖ ការ “​ញៀន​” ស្មា​ត​ហ្វូន​ជ្រុល​ហួសហេតុ​ (Video inside) – CEN