តារា “Gangnam Style” អាច​នឹង​សម្តែង​ក្នុង​កម្ម​វិធី​សិល្បៈ​ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​នៅ​កូរ៉េ​ខាងជើង​ – CEN