សិក្ខាកាម​ថ្នាក់​អាស៊ាន​និង​តំបន់ ​ធ្វើ​ការកម្ទេច​យុទ្ធភណ្ឌ​មិន​ទាន់​ផ្ទុះ ​នៅ​ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ​ – CEN