តម្លើង​កាមេរ៉ា​ក្នុង​បន្ទប់ទឹក ដើម្បី​ឃ្លាំមើល​កូនតូច បែរ​ជា​ប្រទះ​រឿង​មួយ​ពុំ​នឹក​ស្មាន​ដល់​របស់​… ភរិយា (Video inside) – CEN