ទីប្រឹក្សា​សន្តិសុខ​ជាតិ​អាមេរិក ៖ កូរ៉េខាងជើង​ប្រើប្រាស់​ការចរចា គ្រាន់​តែ​ដើម្បី “​កេង​ពេលវេលា​” ប៉ុណ្ណោះ​ – CEN