រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ស្វាយរៀង ប្រជុំ​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ប្រចាំត្រីមាស​ទី​១ និង​លើក​ទិសដៅ​ការងារ​ត្រីមាស​ទី​២ ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN